Projekty instalacyjne i nadzory inwestorskie

Oferta Projektowa dla Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego

Proxem Projektowanie instalacji elektrycznych Gliwice

Firma Proxem ma przyjemność złożyć Państwu ofertę współpracy w zakresie wykonywania usług projektowych (we wszystkich stadiach) dla branży elektrycznej i instalacyjnej.

Jesteśmy firmą inżynierską projektową z wiodącą branżą elektryczną i automatyki, specjalizującą się w budownictwie przemysłowym i ogólnym.

Ze względu na wymagania naszych stałych kontrahentów poszerzyliśmy zakres naszych usług o branżę instalacyjną zapewniając tym samym kompleksową obsługę w branży elektrycznej i instalacyjnej procesu projektowego. Wzajemną koordynację między branżami instalacyjnymi prowadzimy we własnym zakresie.

Podstawowy zakres naszych usług
w zakresie projektowym i nadzorów inwestorskich to:

Dla części
elektrycznej


 • Instalacje elektryczne;
 • Napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne ( w tym przyłącza elektroenergetyczne);
 • Stacje transformatorowe;
 • Odnawialne źródła energii (Farmy Wiatrowe, Elektrownie Słoneczne)

Dla części słaboprądowej


 • SAP,DSO;
 • CCTiV;
 • Struktura, Telefon;
 • Kontrola Dostępu, instalacje antywłamaniowe;
 • Instalacje AKPiA

Dla części
Instalacyjnej


 • Centralnego ogrzewania wodnego, powietrznego itp.;
 • Ogrzewania podłogowego;
 • Wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub bez;
 • Wentylacji hybrydowej;
 • Klimatyzacji pomieszczeń;
  Instalacji wod-kan;
 • Instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • Sieci przyłącza wod-kan. i gazowe;
 • Źródła ciepła t.j. Kotłowne gazowe, olejowe i na paliwo stałe;
 • Wymiennikowe węzły cieplne.

W projektowaniu od 1987 roku w nadzorach inwestorskich od 1998 roku. Wykonanych i Zrealizowanych powyżej 100 projektów dedykowanych dla Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego a w tym między innymi System Termicznej Utylizacji Ścieków część Elektryczna dla O.S. Czajka w Warszawie, Remont Głównej Przepompowni wody dla Mazowieckich Zakładów Rafineryjno Petrochemicznych w Płocku (obecnie Orlen), Galeria Handlowa Trzy Korony w Nowym Sączu, Galeria Focus w Rybniku itd. Centra Dystrybucyjne dla wiodących firm handlowych.

W przypadku zainteresowania przedstawimy bogatą listę referencyjną tematów projektowych i nadzorów Inwestorskich zrealizowanych dla Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego wynikającą z ponad 30 lat pracy w projektowaniu i nadzorach Inwestorskich.

W projektowaniu
i nadzorach od

1987 roku

Proxem Projektowanie instalacji elektrycznych Gliwice
0 +
projektów dedykowanych dla Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego

Formularz kontaktowy
w zakresie Budownictwa Ogólnego
i Przemysłowego

  Interesuje mnie wykonanie projektu części elektrycznej dla następującego zakresu:

  Proszę o podanie:

  - rodzaju obiektu i informacji o jego przeznaczeniu:
  - liczby kondygnacji:
  - powierzchni użytkowej:
  - lokalizacji:

  Proszę o podanie:

  - rodzaju obiektu i informacji o jego przeznaczeniu:
  - liczby kondygnacji:
  - powierzchni użytkowej i zakresu modernizacji:
  - lokalizacji:

  3. Czy wymagane są przekładki istniejących sieci elektroenergetycznych kolidujących z budową lub remontem?

  Proszę o przesłanie mapki (Planu Zagospodarowania) z pokazanymi istniejącymi sieciami (możliwość dodania pliku znajduje się na końcu formularza) lub opis słowny może być w języku nie technicznym.

  4. Czy trzeba wystąpić do Przedsiębiorstwa Dystrybucyjnego o warunki techniczne zasilania nowe lub o wzrost mocy zapotrzebowanej?

  5. Czy na obecnym etapie można określić moc zapotrzebowaną obiektu?

  Proszę o jej podanie:

  6. Czy w obiekcie przewidywana jest instalacja OZE np. fotowoltaika lub inne?

  7. Czy w obiekcie przewidywana jest instalacja innych źródeł zasilania np. agregatu prądotwórczego, UPS-a, magazynu energii?

  8. Czy opracować kosztorysy i przedmiary robót?

  9. Czy w grę wchodzi nadzór autorski?

  10. Czy w grę wchodzi nadzór inwestorski?

  11. Czy zorganizować przetarg ograniczony na wybór wykonawcy?

  12. Czy oprócz wersji elektronicznej dostarczyć odbitki papierowe

  Proszę o podanie ilości egzemplarzy

  13. Inne wymagania

  Interesuje mnie wykonanie projektu części słaboprądowej dla następującego zakresu:

  Proszę o podanie:

  - rodzaju obiektu i informacji o jego przeznaczeniu:
  - liczby kondygnacji:
  - powierzchni użytkowej:
  - lokalizacji:
  - zwrotne rodzaju przewidywanych instalacji słaboprądowych według skrótów jak wyżej

  Proszę o podanie:

  - rodzaju obiektu i informacji o jego przeznaczeniu:
  - liczby kondygnacji:
  - powierzchni użytkowej:
  - lokalizacji:

  102. Czy wymagane są przekładki istniejących sieci słaboprądowych kolidujących z budową lub remontem?

  Proszę o przesłanie mapki (Planu Zagospodarowania) z pokazanymi istniejącymi sieciami (możliwość dodania pliku znajduje się na końcu formularza) lub opis słowny może być w języku nie technicznym.

  103 Czy opracować kosztorysy i przedmiary robót?

  104. Czy w grę wchodzi nadzór autorski?

  105. Czy w grę wchodzi nadzór inwestorski?

  106. Czy zorganizować przetarg ograniczony na wybór wykonawcy?

  107. Czy oprócz wersji elektronicznej dostarczyć odbitki papierowe?

  Proszę o podanie ilości egzemplarzy

  108. Inne wymagania

  Dodaj plik:

  Przepisz tekst z obrazka*: captcha

  *Pola obowiązkowe