Projekty sieciowe i nadzory inwestorskie

Oferta Projektowa dla Energetyki Zawodowej

Proxem Projektowanie instalacji elektrycznych Gliwice

Firma Proxem ma przyjemność złożyć Państwu ofertę współpracy w zakresie wykonywania usług projektowych (we wszystkich stadiach) dla elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych, a także stacji transformatorowych dedykowanych dla Przedsiębiorstw Dystrybucyjnych.
Jesteśmy firmą inżynierską projektową z wiodącą branżą elektryczną i automatyki.

Podstawowy zakres naszych usług
w zakresie projektowym i nadzorów inwestorskich to:

Dla części elektrycznej

branża wiodąca

 • Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN i WN; (w tym przyłącza elektroenergetyczne);
 • Stacje transformatorowe;
 • Odnawialne źródła energii (Farmy Wiatrowe, Elektrownie Słoneczne)

Dla części słaboprądowej

branża wiodąca

 • Sieci i kanalizacja telekomunikacyjna;
 • Specjalistyczne urządzenia telekomunikacyjne i telemechaniki w GPZ

W projektowaniu od 1987 roku w nadzorach inwestorskich od 1998 roku. Wykonanych i Zrealizowanych powyżej 100 projektów dedykowanych dla Energetyki Zawodowej a w tym około 80km linii napowietrznych i kablowych nN i SN, kilkanaście stacji transformatorowych.

Dodatkowo pełniliśmy funkcję nadzoru inwestorskiego na budowie dużych farm wiatrowych w Marszewie (obecnie po rozbudowie 100MW) a wcześniej w Mołtowie i Jarogniewie (20MW)

W przypadku zainteresowania przedstawimy bogatą listę referencyjną tematów zrealizowanych dla energetyki zawodowej wynikającą z ponad 30 lat pracy w projektowaniu.

W projektowaniu
i nadzorach od

1987 roku

Proxem Projektowanie instalacji elektrycznych Gliwice
0 +
projektów dedykowanych dla Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego

Formularz kontaktowy w zakresie Energetyki Zawodowej
– inwestycje liniowe

  Interesuje mnie wykonanie projektu części elektrycznej dla następującego zakresu:

  Proszę o podanie:

  - orientacyjnej długości sieci lub przyłącza:
  - mapy zasadniczej z zaznaczonymi obiektami do których dochodzić ma sieć lub przyłącze (możliwość dodania pliku znajduje się na końcu formularza)
  - wskazanie lokalizacji inwestycji

  Proszę o podanie:

  - orientacyjnej długości sieci lub przyłącza:
  - mapy zasadniczej z zaznaczonymi obiektami do których dochodzić ma sieć lub przyłącze (możliwość dodania pliku znajduje się na końcu formularza)
  - wskazanie lokalizacji inwestycji

  Proszę o podanie:

  - orientacyjnej długości sieci lub przyłącza

  - zaznaczenie czy sieć napowietrzna czy kablowa

  - mapy zasadniczej z zaznaczonymi obiektami do których dochodzić ma sieć lub przyłącze (możliwość dodania pliku znajduje się na końcu formularza)
  - wskazanie lokalizacji inwestycji

  Proszę o podanie:

  - planowana moc stacji
  - wskazanie lokalizacji

  5. Czy oprócz części technicznej zadanie projektowe dotyczy również części formalno-prawnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

  6. Czy mapę do celów projektowych dostarcza projektant?

  7. Czy mapę do celów projektowych dostarcza Inwestor?

  8. Czy opracować kosztorysy i przedmiary robót

  9. Czy w grę wchodzi nadzór autorski

  10. Czy w grę wchodzi nadzór inwestorski

  11. Czy oprócz wersji elektronicznej dostarczyć odbitki papierowe.

  Proszę o podanie ilości egzemplarzy

  12. Inne wymagania

  Informacje dodatkowe:

  101. Czy trasa linii przecina drogę wojewódzką lub krajową

  102. Czy trasa linii przecina rzeki, rowy melioracyjne lub inne cieki wodne

  103. Czy trasa linii przecina tory kolejowe

  Dodaj plik:

  Przepisz tekst z obrazka*: captcha

  *Pola obowiązkowe